Skolebestyrelsen
 
Skolebestyrelsen, der holder møde ca. en gang om måneden, består af 7 forældrerepræsen-tanter, der alle er kontaktpersoner til en afdeling. De deltager i det første forældremøde i den pågældende afdeling for på denne måde at styrke kontakten mellem skolebestyrelsen og forældrekredsen.
Ud over de syv forældre består bestyrelsen af to elevrepræsentanter og to medarbejderre-præsentanter. Desuden deltager skolens ledelse i bestyrelsens møder.
 
Forældre i skolebestyrelsen er valgt for en fireårig periode.
 
Elev- og medarbejderepræsentanterne vælges for ét skoleår ad gangen.
 
 
Find skolebestyrelsens medlemmer ved at klikke på "medlemmer" i venstre side.