Med udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes delpolitik på området, tilkendegiver politikken Biersted Skoles holdning til trusler og vold mod ansatte på Biersted Skole.

Vold og trusler om vold imod medarbejdere kan være en risiko ved arbejdet. Det er uacceptabelt, og derfor har vi løbende fokus på forebyggelse af volds- og trusselsepisoder.

Som en del af forebyggelsen skal elever og forældre møde professionelle medarbejdere, der optræder anerkendende og respektfuldt i forhold til den enkelte.

Vi ønsker at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden. Vi tolererer ikke vold, trusler eller chikane fra elever, forældre eller andre.

Det er individuelt hvordan man reagerer, og derfor er det altid den enkelte medarbejders oplevelse af volden eller trusler herom, der afgør, om der er sket et overgreb.

Handleplan ved vold eller trusler om vold fra en elev mod en medarbejder.

I FORHOLD TIL DEN ANSATTE:

I FORHOLD TIL ELEVEN:

I FORHOLD TIL ”SAGEN”:

Handleplan ved vold eller trusler om vold fra en forælder eller anden voksen mod en medarbejder.

I FORHOLD TIL DEN ANSATTE:

I FORHOLD TIL ”SAGEN”:

 

MED-udvalget januar 2010.

Skolebestyrelsen februar 2010.