Skole/hjem-samtaler.
 
Skole/hjem-samarbejdet spiller en vigtig rolle i barnets skoledag.
 
På Biersted Skole holder vi "løbende" skole/hjem-samtaler. Ti onsdage årligt (den 1. onsdag i måneden kl. 14.00-17.00) er der mulighed for skole/hjem-samtaler, hvor forældre og lærere kan booke hinanden. Vi har valgt denne ordning for at give et mere fleksibelt og styrket tilbud til den enkelte familie.
 
Som minimum skal alle elever have én skole/hjem-samtale om året. I nogle tilfælde vil der være behov for flere samtaler. I skal dog ikke føle jer forpligtet til at booke mere end den ene samtale, hvis I ikke mener, der er et særligt behov herfor.