BIERSTED SFO
Idrætsvej 11, Biersted
9440 Aabybro
Telefon: 4191 3025

 
Åbningstid:
Hverdage: kl. 06.15 – 08.00 og kl. 14.00 – 17.00.
Fredage dog til kl. 16.00.
 
På skolefridage med åbningstid: kl. 6.15 – 17.00. Fredage dog til kl. 16.00.

 
Opsynspligt:
For børn i SFO, 0 – 3.kl. er der opsynspligt. Dette vil sige, at der føres kontrol for fremmøde hver dag. der skal meldes afbud fra hjemmet.
 
Beskeder om legeaftaler, afbud og andet meddeles mellem kl. 7.00 og kl. 8.00.
 
Husk at give besked ved
-         adresseændring
-         nyt telefonnummer.
-         nyt arbejde ( med telefonnummer )
-         lægeskift
 
Forældresamtaler:
Altid efter behov
 
 
Valg af modul
 
Morgenmodul:
Fra kl. 6.15 – 8.00 på skoledage. På skolefridage fra kl. 6.15 – 14.00.
 
Eftermiddagsmodul:
Fra skoletids ophør til kl. 17.00. Fredage dog til kl. 16.00.
På skolefridage fra kl. 8.00 – 17.00. Fredage dog til kl. 16.00.
 
Fuldtidsmodul:
Fra kl. 6.15 – 17.00. Fredage dog til kl. 16.00.
 
 
Blanketter til ind-/udmeldelse og ændringskemaer kan udleveres og afleveres i SFO'en. Kan også foretages digitalt på Jammerbugt Kommunes hjemmeside 
Lukkedage:
Mellem jul og nytår
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Uge 29 - 30 – 31.
I disse perioder tilbydes der koordineret pasning i en børnehave i Aabybro, i ikke kendte rammer og undertiden uden kendte voksne.
24. december og Grundlovsdag er der lukket uden koordineret pasning.
 
 
Dagligdagen
 
Morgenmad: Indtil kl. 7.30 tilbydes der havregrød og havregryn. 
 
Eftermiddagsmad: Egen madpakke spises umiddelbart efter endt skoledag.
 
Goddag/farvel:
Børnene skal sige goddag / farvel til en af personalet.
 
Legetøj:
Legetøjdag om fredagen. Spillemaskiner -  kun med alderssvarende spil. Legetøj er låst inde i skoletiden.
 
Mobiltelefoner: Biersted skole er mobilfri. Mobiltelefoner opbevares i aflåst rum.
 
Skiftetøj/sko:
Det er vigtigt, ikke mindst for barnets skyld, at der er skiftetøj, skiftesko, regntøj og støvler (med barnets navn på - passende til årstiden) i skiftetøjskassen.
 
 
Beskeder/telefontid:
Beskeder ringes ind i tidsrummet kl. 7.00 - 8.00.
 
Forsikring:
Forsikring dækkes af forældrenes ansvarsforsikring. 
 
Dagsrytme og rutiner:
I SFO er det faste rytmer og rutiner, som præger hverdagen. Der udarbejdes aktivitetsplan, som hænger i SFO er tilgængelig på Intra. Der er fast sendevagt, som børnene skal sige farvel til. (Børnene sendes til bestemte tider, eller forældrene ringer selv og giver besked, når barnet skal sendes hjem). Personalet er gerne behjælpelige med at sende børnene til idræt/musik/fødselsdage o.l., men har ikke mulighed for at følge dem.
 
 
Målsætning
 
Med respekt og forståelse for, at børnene tilbringer en del af deres fritid i SFOén, er det vores mål, at institutionen skal være en SFO, hvor alle føler sig trygge og har tillid til hinanden. SFOén skal være et sted, hvor alle føler sig værdifulde.
 
Vores grundholdning, at alle børn og voksne er ligeværdige. Ligeværdigt samvær styrker selvværdet hos den enkelte og danner grobund for udvikling omkring: socialisering, tolerance, hensyn, åbenhed og individualitet.
 
Disse områder vil vi i det daglige styrke gennem vekselvirkning mellem fri leg (den frie leg vægtes højest) og planlagte aktiviteter, hvor barnet kan inddrages i hele arbejdsprocessen.
Denne pædagogiske praksis gør, at barnet er med til at skabe sit eget liv og dagligdag i et ansvarligt og ligeværdigt samarbejde med andre børn og voksne. Desuden rustes barnet til at agere i det samfund, som det er en del af.
 
Vi lægger vægt på engagerede og nærværende voksne, som i fællesskab med børnene kan være igangsættende og inspirerende til et aktivt og skabende miljø. Ligeledes ønsker vi, at glæde og godt humør præger vores dagligdag.
 
I vores pædagogiske arbejde bruger vi også traditioner, som skaber historie og fællesskab og kan være med til at skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i børnenes verden. Traditioner er en god måde at udvide kontakt og kendskab til hinanden, børnenes familier og SFO'en.
 
I foråret 2011 blev SFO'en certificeret til Idræts- og bevægelses-SFO. Dette betyder, at der er ekstra fokus på bevægelses-aktiviteter, børnenes fysiske udvikling samt fokus på at skabe et inspirerende og udfordrende legemiljø.
 
For at skabe helhed i barnets hverdag, er det nødvendigt med et tæt og åbent samarbejde mellem barn, forældre, personale, skole, børnehaver og kulturforvaltning.
 
For at nå disse mål, er det nødvendigt, at vi voksne hele tiden er fremsynede, engagerede og parate til at videreudvikle os. Det er et krav, at vi løbende søger ny viden og inspiration gennem litteratur, kurser, videreuddannelse og lignende. (ICDP)