Personale:
Daglig leder:                            Jonna Pedersen
Pædagog:                                Heidi H. Nielsen
Pædagog:                                Tina Lützhøft
Pædagog:                                 Helle Østergaard
Pædagogmedhjælper:                Lise Jensen
Pædagogmedhjælper:                Lisbeth Zinck
 
 
 
Udover ovennævnte kan der i perioder være studerende og personer i jobtilbud beskæftiget i skolefritidsordningen.