Ændring i reglerne omkring tilkøb af billetter for ikke kørselsberettigede elever

En lovændring har betydet, at det ikke længere er lovligt for kommunerne at opkræve betaling for ikke kørselsberettigede elevers anvendelse af de kommunale skolebusser. Når kommunen har åbnet op for at andre end de kørselsberettigede elever kan køre med, så skal det være muligt for alle, hvis der er plads i den pågældende bus/taxa og det skal være gratis for alle.

Ændringen har virkning fra august 2014. Det betyder, at de elever, som har betalt for at køre med bussen vil få refunderet beløbet for hele skoleåret 2014/15.

Fra skoleåret 2015/16 behøver man derfor ikke melde sig til ordningen. Kørselskontoret planlægger størrelsen på bus/taxa ud fra erfaringer fra tidligere år i forhold til, hvor mange der plejer at tilkøbe billet og sikrer, at der er ekstra pladser. Da alle har ret til at køre med, så kan man dog risikere, at der nogle dage ikke er plads.

Det er ikke lovligt for kommunen at "holde pladserne" til dem, der plejer at tilkøbe billet, og det vil derfor være først til mølle princippet på den enkelte tur. De kørselsberettigede elever har altid ret til at køre med. Øvrige altså kun, hvis der er plads. Chaufførerne på de enkelte biler er hele tiden opdateret på, hvem der er kørselsberettigede. Det er chaufføren, der afgør, om der er plads i bussen/taxaen i forhold til, hvor mange passagerer, det er lovligt at køre med.

De enkelte ruter fremgår af kommunenes hjemmeside

Venlig hilsen

Kørselskontoret