Principper for udlån af Biersted skoles lokaler

 

Undervisningsdelen, SFO og kulturskolen er de primære brugere af skolen og har primær adgang til skolens faciliteter.

 

Derudover kan skolens lokaler udlånes til:

 

 

Regler for udlån og brug af lokaler:

Procedure ved lån af skolens lokaler:

 

Reservation af skolens lokaler

 

Ved ønsket om at reservere et eller flere af skolens og/eller SFO’ens lokaler, bedes nedenstående blanket udfyldt.

 

Marker blanketten nedenfor, og kopier den. Indsæt den derefter i en mail til [email protected] og udfyld den.

 

Skolen vender tilbage med elektronisk svar, så snart det er afgjort, om det er muligt at låne skolens lokaler.

 

Man skal selv søge om tilladelse til midlertidig overnatning ved Nordjyllands Beredskabscenter på følgende link: http://www.nobr.dk/brandmyndighed/midlertidig-overnatning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt i Skolebestyrelsen, august 2015

 

 

Blanket 

 

Navn på ansvarlige:

 

 

Adresse:

 

 

Tlf.nr.

 

 

Email-adresse

 

 

Ønske om at låne følgende lokale(r)

 

 

 

 

Dato for lån af lokale(r)

 

 

 

Tidspunkt på dagen

(start- og sluttidspunkt)

 

 

 

 

Arrangementets art

 

 

 

Evt. lån af diverse udstyr