Skoleindskrivning til skoleåret 2017-18.
 
Børn, der er født i 2011, eller børn født i 2010 (som fik skoleudsættelse sidste år) er undervisningspligtige og skal starte i børnehaveklassen til august 2017.
 
På kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk kan du indskrive dit barn under selvbetjening - tryk på "Indskrivning til skole" i perioden 1. december 2016 til og med den 25. januar 2017.
 
Orienteringsmøde:
 
Der inviteres til orienteringsmøde i marts 2017 - indbydelse følger senere.