Skoleindskrivning til skoleåret 2018-19.
 
Børn, der er født i 2013, eller børn født i 2012 (som fik skoleudsættelse sidste år) er undervisningspligtige og skal starte i børnehaveklassen til august 2019.
 
På kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk kan du indskrive dit barn under selvbetjening - tryk på "Indskrivning til skole" i perioden 1. december 2018 til og med den 15. januar 2019.
 
Orienteringsmøde:
 
Der inviteres til orienteringsmøde 13. februar 2019 - indbydelse følger senere.