ASF SFO
Idrætsvej 11, Biersted
9440 Aabybro
41913020
 
ASF SFO: 0. - 6. klasse
 
Åbningstid: 6.30 -  7.50 og efter skoletid til kl. 17.00, fredage dog til kl. 16.00.
 
 
Lukkedage: uge 29, 30, 31, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. I disse perioder tilbydes pasning i en børnehave/SFO i ikke kendte rammer og undertiden uden kendte voksne.
 
 
Beskeder om afbud og andet, ringes ind mellem 7.00 og 7.50
 
Syge og smittebærende børn må ikke modtages.
Lus, børnesår, børneorm, ringorm, svamp: børnene må modtages, når korrekt behandling er gennemført ..
 
 
Det er vigtigt - ikke mindst for barnet - at der er skiftetøj og -sko, regntøj og -støvler og i øvrigt passende tøj med navn i til årstiden/vejret i barnets "kurv". Fritidsordningen har ikke mulighed for at udlåne tøj. Varmeskab forefindes ikke!