Biersted SFO’s mål- og indholdsbeskrivelse for de 6 læreplanstemaer

Personlig udvikling:

Børnenes personlige udvikling vægtes højt. De skal lære at tro på sig selv og egen formåen, udvikle selvværd og selvtillid og derved lære at sige til og fra.

Samtidig skal de også være omsorgsfulde overfor hinanden, udvikle empati og kunne deltage og bidrage til fællesskabet bl.a. ved at lave, forstå og overholde sociale spilleregler.

De skal udvikle troen på egne meninger og holdninger, øve sig i at være handlekraftige og selvhjulpne; så de vil, kan og tør selv og lærer at overskue konsekvenser af egne handlinger.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se:

Sociale udvikling:

Børnenes sociale kompetencer er vigtige for at de kan etablere venskaber og fungere i en gruppe på en hensigtsmæssig måde.

Børnene skal lære at værdsætte andres evner og forskelligheder og give plads til alle. Børnene skal lære at begå sig i et forpligtende fællesskab og udvikle evner til konfliktløsning. Vi vil have fokus på børnenes mulighed for at udvikle tolerance og empati.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se:

Sprog og kommunikation:

Vi vil sætte fokus på børns sproglige og begrebsmæssige udvikling, barnet skal gennem samtale og dialog lære at udtrykke sig. Barnet skal lære, at der er forskellige måder at udtrykke sig på, feks. Ved at sætte ord på følelser og behov og være god til at lytte. Kropssprog, mimik og tonefald har også en vigtig betydning i kommunikationen. Barnet skal lære at bruge sproget i løsning af konflikter og ved forhandlinger. Barnet skal have en forståelse for andre børns sproglige udviklingsniveau.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se:

Motorisk udvikling:

Vi sætter fokus på barnets alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og giver mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at bevæge sig. Det enkelte barns motoriske udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter.

Det er vigtigt at vi støtter op om og inspirere til motoriske lege ude som inde.

Motion og bevægelse er ikke bare en personlig fysisk aktivitet, men vi vægter fællesskabet omkring de forskellige tiltag, så de personlige og sociale kompetencer bliver udviklet.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se:

Kulturelle udtryksformer:

Vi vil at barnet gennem forskellige kulturelle oplevelser udvikler kreativitet og fantasi og evne til oplevelse og indlevelse.

At barnet gennem traditioner (eks. jul og påske) lærer at forstå og sætte pris på historie og kultur.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se:

Naturen:

Vi sikre at barnet får kendskab til og respekt for naturen.

At det lærer at bruge naturen og gå på opdagelse i den, samtidig bruge vores legeplads til både vilde og stille lege.

At barnet lærer naturen at kende på alle årstider og at det får en forståelse for dyre- og planteriget.

At barnet lærer at bruge naturen og alle dens tilbud, samt får kendskab og forståelse for sammenhængen.

Vores tiltag:

Hvilke tegn vil vi se: