Skole hjem samtaler

Skole/hjem-samarbejdet spiller en vigtig rolle i barnets skoledag.

På Biersted Skole holder vi ”løbende” skole/hjem-samtaler. Ti onsdage årligt (den 1. onsdag i måneden kl. 15.10-17.00) er der mulighed for skole/hjem-samtaler, hvor forældre og lærere kan booke hinanden. Vi har valgt denne ordning for at give et mere fleksibelt og styrket tilbud til den enkelte familie.

Som minimum skal alle elever have én skole/hjem-samtale om året. I nogle tilfælde vil der være behov for flere samtaler. I skal dog ikke føle jer forpligtet til at booke mere end den ene samtale, hvis I ikke mener, der er et særligt behov herfor.

 • Skole/hjem-samtaler bookes ved at gå ind under menufeltet ”samtaler” i højre side på forældreintra.

   

 • Man kan booke elevens kontaktlærer, hvis det handler om elevens trivsel i skolen.

   

 • Man kan booke en faglærer, hvis man gerne vil høre om elevens faglige udvikling og status hovedsageligt i dansk og matematik. De andre fag kan også godt bookes, hvis man har en bekymring eller har brug for nogle specifikke oplysninger vedr. eleven.

   

 • Som udgangspunkt vil samtalen tage udgangspunkt i elevens faglige og sociale udvikling med mindre, at i som forældre har sendt en mail til den pågældende lærer om, at der er noget specifikt, I ønsker at tale om.

   

 • Lærerne kan også booke jer til en samtale. I de tilfælde vil I modtage en mail.

   

 • Som udgangspunkt sidder læreren alene til samtalen. Hvis I som forældre ønsker at tale med flere lærere på én gang, skal I booke lærerne på samme tid og sende en mail om, at I ønsker at snakke med dem på én gang.