Samarbejdsaftale for Børnehuset Biersted – Biersted SFO – Biersted Skole.

 

 

Måned

Aktivitet/formål

Deltagere

Sted/indbyder

Primo

Jun.

Hvis skolen oplever, at et barn ikke er skoleparat, tages barnet på KF efter aftale med forældrene. Der aftales evt. at afholde et møde med skole/ SFO, børnehave evt. PPR

Medarbejdere/ledere fra børnehaven, skole og SFO samt medarbejdere fra PPR.

Skolen

Okt./

Primo nov.

Forældresamtaler – underskrift af skrivelse vedr.  Oplysninger mellem skole og institution,  inkl. barnets mappe

Forældre + medarbejdere.

Børnehaven

Nov./ Dec.

Møde vedr.  Processen for overlevering af før skolebørnene hvordan bliver det i dette skoleår samt revidering af samarbejdsaftalen

Børnehaveleder, SFO-leder, afdelingsleder for indskolingen,

SFO

Januar

 

Digital indskrivning til børnehaveklassen.

 

Skolen

Januar

KF-møde i børnehaven hvor kommende skolebørn med særlige behov drøftes

PPR og børnehave

Børnehaven

Februar

Job-swob  i uge 6

Børnehaveklasseleder og børnehavepædagog

SFO

Feb.

KF-møde i skolen hvor kommende skolebørn med særlige behov drøftes.

 

PPR, kompetencelærere, børnehaveklasseleder, pædagog fra børnehaven, pædagog fra SFO, SFO-leder, afdelingsleder for indskolingen.

Skolen

Feb.

Møder som skal sætte dato på:

  • Planlægning af besøg i børnehave for SFO-pædagog
  • Planlægning af besøg i SFO for børnehavebørnene.

 

 

Pædagog børnehave + pædagog SFO

SFO

Marts

 

Møde for børn og forældre. Velkommen til SFO og skole.

Mødet afsluttes med rundvisning i SFO.

Børn, forældre, SFO-leder, SFO-pædagoger, afdelingsleder

 

SFO

Marts

Forældresamtaler (15 min. pr. barn).

Børn med særlige behov inviteres pædagog med til samtalen hvis forældrene ønsker det.

Forsøger at placere alle børn med særlige behov på samme dag og efter hinanden i forhold til at børnehavepædagog skal kunne deltage, hvis forældrene ønsker det.

 

Forældre, børnehaveklasse-leder + pædagog og leder fra SFO.

Evt. pædagog fra børnehave

 

 

SFO

 

 

 

1. april

Børnene starter i SFO.

 

 

 

Maj/juni

De nye børnehaveklassebørn besøger børnehaveklassen sammen med SFO-personalet.

Børnehaveklasseleder + SFO.

SFO

Sep.

 

Den nye børnehaveklasse besøger børnehaven.

Børnehaveklassen + børnehaveklasselederen.

Børnehaven

Hele året

 

Møder efter behov for at kunne diskutere udviklingen af det pædagogiske samarbejde.

Samarbejdspartnerne.

 

         

 Revideret november  2017.