Nyheder

 • ikon
  Dorte Søndergaard Holt den 21-11-2016


  Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
  I forbindelse med Per Nielsens udtræden af skolebestyrelsen, er vi desværre i den situation, at vi ikke har flere suppleanter til bestyrelsen. Per var repræsentant for specialklasser, og der skal derfor findes en ny kandidat fra ASF-afdelingen.

  Ved samme lejlighed vil vi gerne have valgt mindst to suppleanter (gerne 1 fra ASF-afdelingen og 1 fra hovedskolen).

  Der vil blive afholdt valgmøde den 15. december kl. 18.30.

  Der er lagt valglister frem på kontoret. Disse kan ses i kontorets åbningstid, som er mandag-torsdag kl. 07.45-15.15 samt fredag kl. 07.45-14.45. Som udgangspunkt er alle forældre, der på valgets tidspunkt har forældremyndighed over børn, der er indskrevet på skolen, med på listen. Derudover findes nogle særskilte regler om valgret og valgbarhed, som fremgår af nedenstående link:

  http://retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161332

  Såfremt man ikke står på valglisten og ønsker dette, skal man rette henvendelse til kontoret senest fredag, den 9. december 2016 kl. 12.00.

  Der er mulighed for fredsvalg i forbindelse med afholdelse af valgmødet, hvis antallet af kandidater passer med antallet af medlemmer og suppleanter (1 medlem fra ASF afdelingen og 2 suppleanter). Hvis der bliver afstemning, vil I få nærmere besked herom på Intra i uge 51.
   
Ingen aktuelle nyheder
 • 07-12-2016
  15:10-16:55
  Skole/hjem-samtale d.7.12.16 · 1A
  1
 • 07-12-2016
  15:10-16:55
  Skolehjemsamtaler v/Gitte 7. dec. 2016 · 5A
  1
 • 07-12-2016
  15:10-16:55
  7. december 2016 - Mette Juel Sørensen · 7B
  1
 • 07-12-2016
  15:15-16:45
  Skole hjem samtale i ASF 2 december 2016 · 7.ASF · 10A.ASF · 10B.ASF · 8.ASF · 9.ASF
  1